Azerbaijan

اطلاعات مفید درباره کشور جمهوری آذربایجان

کشور آذربایجان کشوری است که در لیست کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق قرار گرفته است. و بزرگترین کشور ناحیه قفقاز محسوب می‌شود. همسایه‌های این کشور از سمت غرب ارمنستان و ترکیه است. از سمت شمال نیز گرجستان و روسیه همسایگان کشور آذربایجان محسوب می‌شود. این کشور در حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت دیده می‌شود که بیش از ۸۹ درصد آنها مسلمان هستند. این کشور دارای سه ویژگی جغرافیایی فیزیکی خاص است. به طور کلی در حدود ۴۰ درصد از کشور آذربایجان توسط کوه‌ها پوشیده شده است.بهترین فصل سفر به کشور آذربایجان فصل بهار است و البته تابستان‌های بسیار دل انگیزی نیز دارد.

ایده های سفر

دریافت به روز رسانی و بیشتر

اندیشه های ذهنی به صندوق پستی شما

error: Content is protected !!