نمایشگاه پزشکی و صنایع بهداشتی

نمایشگاه پزشکی و صنایع بهداشتی باکو ،در کشور آذربایجان غرصتی مناسب برای حضور کارشناسان و متخصصین حوزه پزشکی و صنایع بهداشتی در کشور آذربایجان و در شهر باکو  را فراهم می کند.با حضور در این نمایشگاه می توانید جدید ترین و مدرن ترین تجهیزات و محصولات از شرکت های بزرگ بین المللی بازدید کنید ،زمان […]

بیشتر بخوانید

دریافت به روز رسانی و بیشتر

اندیشه های ذهنی به صندوق پستی شما

error: Content is protected !!